Asiakirjatilaus

Tarvitsetko isännöitsijäntodistusta tai talonkirjaotetta?

Tällä lomakkeella voit tilata tarvitsemasi asiakirjat. Toimituksen mukana seuraa lasku asiakirjojen maksamista varten. Asiakirjoja toimitetaan vain henkilöille tai yrityksille, joilla on oikeus kyseisiin asiakirjoihin.

Mikäli isännöitsijäntodistuksen tilaa muu taho kuin osakkeenomistaja itse, on tilaajalla oltava omistajan valtakirja tai voimassaoleva toimeksiantosopimus (välittäjät).

Toimeksiantosopimus tai valtakirja tulee toimittaa tilauksen yhteydessä, sähköpostitse info@isannointilehtio.fi Tilausta ei käsitellä ilman toimeksiantosopimusta / valtakirjaa.

Todistuksen voi myös tilata ko. osakkeet pantiksi saanut taho tai omistajan lakimääräinen edustaja (esim. edunvalvoja tai pesänselvittäjä).

Isännöitsijäntodistus on lakisääteinen asiakirja, josta selviää keskeiset taloyhtiötä, huoneistoa ja osakasta koskevat tiedot.

Muistathan ilmoittaa minkälaisen isännöitsijätodistuksen haluat tilata:

1) Isännöitsijätodistus huoneiston myyntiä varten sisältää

  • tilinpäätöksen ja talousarvion

  • yhtiöjärjestyksen

  • energiatodistuksen

  • hallituksen hyväksymän kunnossapitoselvityksen

  • pohjapiirroksen (mikäli saatavissa)

2) Isännöitsijäntodistus (osakkeenomistajuutta todistava)

  • esim. pankkia varten

3) Isännöitsijäntodistus huoneiston vuokrausta varten

  • sisältää energiatodistuksen

Asiakirjatilaus

Isännöitsijätodistus huoneiston myyntiä varten
Isännöitsijätodistus (osakkeen omistajuutta todistava)
Isännöitsijäntodistus huoneiston vuokrausta varten
Talonkirjaote
Noudan asiakirjat
Haluan asiakirjat postitse
Haluan asiakirjat sähköpostitse