Muutostyön hakemuslomake

Ilmoitus muutostöistä on tehtävä kirjallisesti etukäteen isännöitsijätoimistoon

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja on ilmoitusvelvollinen aina kunnossapito- ja muutostöistä, jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin, akustiikkaan, eristeisiin tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö-, tai tiedonsiirtojärjestelmiin.

Ilmoitus edellä mainituista töistä on tehtävä kirjallisesti ja etukäteen isännöitsijän toimistoon.

Ilmoituksen tulee sisällöltään olla sellainen, että isännöitsijä tai hallitus pystyy sen perusteella arvioimaan toteutettavan työn vaikutuksia yhtiön rakennukseen tai kunnossapitovastuulla oleviin järjestelmiin. Ilmoitusta kannattaa täydentää tarvittavilla liitteillä asian joutuisan käsittelyn takaamiseksi.

Huoneiston kunnossapito- ja muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn.

Käsittelyaika on tavallisimmissa muutostöissä n. viikko. Mikäli muutostyöhakemus vaatii hallituksen päätöksen ja mahd. rakennusvalvonnan toimenpiteitä, kestää vastauksen saaminen kauemmin.

Osakkeenomistajan kunnossapidosta tai muutostyöstä taloyhtiölle aiheutuvista kustannuksista vastaa osakkeenomistaja.  

Tästä pääset muutostyön hakemuslomakkeeseen